Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Thêm trường hợp vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài
#IG-104706

Chính trị - Ngoại giao

Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Thêm trường hợp vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

Hà Nội (TTXVN 3/8) So với quy định 102-QĐ/TW ngày 28/8/2018, Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã sửa đổi và bổ sung thêm các trường hợp vi phạm quy định quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài,.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 08:13 (GMT+7)