Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Quy định riêng về kỷ luật Đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền
#IG-104702

Chính trị - Ngoại giao

Quy định 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm: Quy định riêng về kỷ luật Đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền

Hà Nội (TTXVN 3/8) Điều 30 Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm đã quy định các trường hợp vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền và các hình thức kỷ luật.
Xuất bản:Thứ tư, 03/08/2022 08:00 (GMT+7)