Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quốc hội khóa VII: Mở đầu thời kỳ công cuộc đổi mới

Quốc hội khóa VII: Mở đầu thời kỳ công cuộc đổi mới

Hà Nội (TTXVN 4/4) Quốc hội khoá VII là Quốc hội của thời kỳ mở đầu công cuộc đổi mới. Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác lập pháp, tăng cường công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước.

 • Ngày:
  04/04/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ