Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quốc hội khóa VI: Mở ra con đường phát triển mới cho đất nước

Quốc hội khóa VI: Mở ra con đường phát triển mới cho đất nước

Hà Nội (TTXVN 3/4) Quốc hội khóa VI được tổ chức trong điều kiện đất nước hoàn toàn thống nhất, là cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước. Quốc hội khoá VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hoà bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.

 • Ngày:
  03/04/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ