Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước

Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước

Hà Nội (TTXVN 30/3) Quốc hội khoá V thể hiện đầy đủ bản chất nhà nước của khối đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông. Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, động viên nhân dân thi đua xây dựng đất nước, củng cố lực lượng quốc phòng. Quốc hội khoá V là Quốc hội ngắn nhất với 2 năm hoạt động với 2 kỳ họp, từ tháng 4-1975 đến tháng 4-1976.

 • Ngày:
  30/03/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ