Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước
#IG-02553

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa V: Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước

Hà Nội (TTXVN 30/3) Quốc hội khoá V thể hiện đầy đủ bản chất nhà nước của khối đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông. Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, động viên nhân dân thi đua xây dựng đất nước, củng cố lực lượng quốc phòng. Quốc hội khoá V là Quốc hội ngắn nhất với 2 năm hoạt động với 2 kỳ họp, từ tháng 4-1975 đến tháng 4-1976.