Quảng Ninh xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội để phát triển bền vững
#IG-105433

Kinh tế - Hội nhập

Quảng Ninh xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội để phát triển bền vững

Hà Nội (TTXVN 19/10) Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi xã hội. Qua đó góp phần thúc đẩy văn hóa- xã hội trên địa bàn, mang lại cuộc sống phát triển toàn diện cho người dân.
Xuất bản:Thứ tư, 19/10/2022 14:36 (GMT+7)