Quảng Ninh vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng PCI năm 2017