Quảng Ninh thực hiện chuyển đổi số toàn diện
#IG-105424

Kinh tế - Hội nhập

Quảng Ninh thực hiện chuyển đổi số toàn diện

Hà Nội (TTXVN 18/10) Quảng Ninh đang tích cực chuyển đổi số nhằm trở thành mô hình mẫu về chuyển đổi số toàn diện, từng bước thúc đẩy tăng trưởng và cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những địa phương trong cả nước đi đầu về chuyển đổi số ở cả ba lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
Xuất bản:Thứ ba, 18/10/2022 14:09 (GMT+7)