Quảng Ninh đạt điểm chỉ số PAPI 2020 cao nhất
#IG-19858

Kinh tế - Hội nhập

Quảng Ninh đạt điểm chỉ số PAPI 2020 cao nhất

Hà Nội (TTXVN 14/4) Kết quả Chỉ số PAPI 2020 cho thấy, có 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số cao nhất; 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình cao; 15 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số trung bình thấp và 16 tỉnh/thành phố đạt điểm chỉ số thấp nhất.
Xuất bản:Thứ tư, 14/04/2021 16:37 (GMT+7)