Quảng Ninh: Công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực cho phát triển kinh tế
#IG-42306

Kinh tế - Hội nhập

Quảng Ninh: Công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực cho phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 29/11) Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được tỉnh Quảng Ninh xác định là lĩnh vực quan trọng, một trong 3 trụ cột chính của ngành công nghiệp, là động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh.
Xuất bản:Thứ hai, 29/11/2021 14:27 (GMT+7)