Quảng Ninh có hơn 400 sản phẩm tham gia chương trình OCOP