Quan hệ Việt Nam - Cộng hòa dân chủ Congo
#IG-19847

Chính trị - Ngoại giao

Quan hệ Việt Nam - Cộng hòa dân chủ Congo

Hà Nội (TTXVN 13/4) 60 năm qua (13/4/1961 - 13/4/2021), quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và CHDC Congo có bước phát triển. Tuy nhiên, quan hệ thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.
Xuất bản:Thứ ba, 13/04/2021 09:03 (GMT+7)