Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile (25/03/1971 - 25/03/2021)
#IG-19600

Chính trị - Ngoại giao

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile (25/03/1971 - 25/03/2021)

Hà Nội (TTXVN 25/3) Cách đây tròn 50 năm, ngày 25/3/1971, Việt Nam và Chile chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và kinh tế-thương mại.
Xuất bản:Thứ năm, 25/03/2021 06:12 (GMT+7)