Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
#IG-05138

Chính trị - Ngoại giao

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Hà Nội (TTXVN 11/1) Trong những năm qua, mặc dù có những bước thăng trầm, song quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích và sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của cả khu vực.