Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU
#IG-115970

Chính trị - Ngoại giao

Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU

Hà Nội (TTXVN 14/12) ASEAN và EU thiết lập quan hệ đối thoại từ năm 1977. Sau 45 năm, quan hệ ASEAN-EU đã phát triển năng động, mở rộng bao trùm các lĩnh vực như chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại, văn hóa-xã hội và hợp tác phát triển.
Xuất bản:Thứ tư, 14/12/2022 06:02 (GMT+7)