Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở Aleppo
#IG-04503

Quốc phòng - An ninh

Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực quan trọng ở Aleppo

Hà Nội (TTXVN 8/10) Quân đội Syria và đồng minh đã đạt được những bước tiến quan trọng ở Aleppo, chiếm lại khu công nghiệp Shaqif và tiếp tục giành kiểm soát Castello, con đường cứu viện duy nhất của phiến quân cho các tay súng chiếm đóng ở Allepo.