Quân đội nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu
#IG-14803

Quốc phòng - An ninh

Quân đội nhân dân Việt Nam - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Hà Nội (TTXVN 21/12) “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” chính là bản chất và quy luật phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.