Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng, hiếu với dân
#IG-14805

Quốc phòng - An ninh

Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung với Đảng, hiếu với dân

Hà Nội (TTXVN 22/12) “Trung với Đảng, hiếu với dân” là giá trị chuẩn mực chính trị - đạo đức bao trùm, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa quân đội ta với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Xuất bản:Chủ nhật, 22/12/2019 07:44 (GMT+7)