Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Phúc Thanh
#IG-12175

Nhân vật - Sự kiện

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Phúc Thanh

Hà Nội (TTXVN 19/2) Trên 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa X, XI.
Xuất bản:Thứ ba, 19/02/2019 08:45 (GMT+7)