PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng trở lại trong tháng 12 năm 2020