PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng 10 điểm trong tháng 5