Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Phụ nữ và kinh tế khu vực APEC: Các xu hướng

Phụ nữ và kinh tế khu vực APEC: Các xu hướng

Hà Nội (TTXVN 11/10) Là một tổ chức khu vực, APEC đã có những nỗ lực để ủng hộ sự trao quyền kinh tế của phụ nữ. Mặc dù mức độ tiến bộ rất khác nhau nhưng nhiều nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức giống nhau.

 • Ngày:
  11/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ