Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ

Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ

Hà Nội (TTXVN 27/10) Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

 • Ngày:
  27/10/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ