Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng chống dịch COVID-19: Việt Nam nỗ lực vì một ASEAN “gắn kết và chủ động thích ứng”

Phòng chống dịch COVID-19: Việt Nam nỗ lực vì một ASEAN “gắn kết và chủ động thích ứng”

Hà Nội (TTXVN 24/6) Trong vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã chủ động, tích cực thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và điều phối nỗ lực chung của ASEAN ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

 • Ngày:
  24/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ