Phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tổ chức bầu cử
#IG-20247

Chính trị - Ngoại giao

Phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm tổ chức bầu cử

Hà Nội (TTXVN 22/5) Để tăng cường phòng chống dịch COVID-19 , các điểm tổ chức bầu cử đảm bảo: thông thoáng, cử tri tham gia bầu cử đi ra và vào theo một chiều, thực hiện bầu cử theo cụm dân cư và theo thời gian…
Xuất bản:Thứ bảy, 22/05/2021 09:51 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV