Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng, chống dịch COVID-19: Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch

Phòng, chống dịch COVID-19: Những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch

Hà Nội (TTXVN 4/2) Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch COVID-19.

 • Ngày:
  04/02/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ