Phòng chống dịch COVID-19: Làm thế nào để tăng hiệu quả làm việc tại nhà?
#IG-15820

Y tế - Cộng đồng

Phòng chống dịch COVID-19: Làm thế nào để tăng hiệu quả làm việc tại nhà?

Hà Nội (TTXVN 6/4) Làm việc tại nhà là một giải pháp, thậm chí là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo sức khỏe, hạn chế việc lây nhiễm COVID-19. Làm việc tại nhà thời điểm hiện nay cũng là góp phần thực hiện các biện pháp cấp bách của Chính phủ trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ hai, 06/04/2020 17:46 (GMT+7)