Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Hà Nội (TTXVN 9/2) Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly y tế, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi với những nội dung cụ thể.

 • Ngày:
  10/02/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ