Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi
#IG-19229

Y tế - Cộng đồng

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi

Hà Nội (TTXVN 9/2) Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn, thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly y tế, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn thực hiện cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi với những nội dung cụ thể.
Xuất bản:Thứ tư, 10/02/2021 07:22 (GMT+7)