Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng
#IG-19164

Y tế - Cộng đồng

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 2/2) Khẩu trang có thể giúp giảm nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19 khi mọi người sử dụng rộng rãi tại các địa điểm công cộng. Vì vậy, đeo khẩu trang là một biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ ba, 02/02/2021 14:15 (GMT+7)