Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại Khoa, Phòng khám bệnh
#IG-15900

Y tế - Cộng đồng

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại Khoa, Phòng khám bệnh

Hà Nội (TTXVN 13/4): Tại Khoa, Phòng khám bệnh, nhân viên y tế, bệnh nhân sử dụng khẩu trang 870, khẩu trang y tế theo hướng dẫn.