Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại Đội phản ứng nhanh

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại Đội phản ứng nhanh

Hà Nội (TTXVN 13/4) Tại Đội phản ứng nhanh, trừ hoạt động tiếp xúc trực tiếp với người bệnh COVID-19, mọi hoạt động khác đều sử dụng khẩu trang y tế.

  • Ngày:
    13/04/2020
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa trong nước
  • Lĩnh vực:
    Y tế - Cộng đồng
  • [Download]
  • Trang chủ