Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại cơ sở điều trị nội trú
#IG-15901

Y tế - Cộng đồng

Phòng, chống dịch COVID-19: Hướng dẫn lựa chọn khẩu trang tại cơ sở điều trị nội trú

Hà Nội (TTXVN 13/4): Tại cơ sở điều trị nội trú, nhân viên y tế, nhân viên vệ sinh, bệnh nhân sử dụng khẩu trang N95 hoặc tương đương, khẩu trang 870, khẩu trang y tế theo hướng dẫn.