Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện

Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện

Hà Nội (TTXVN 24/2) Bộ Y tế mới ban hành hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với người sử dụng lao động tại nơi làm việc như bố trí chỗ rửa tay, hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ...

 • Ngày:
  24/02/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ