Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải
#IG-19662

Chính trị - Ngoại giao

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Hà Nội (TTXVN 1/4) Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xuất bản:Thứ năm, 01/04/2021 09:59 (GMT+7)