Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành toàn bộ nội dung theo dự kiến
#IG-104799

Chính trị - Ngoại giao

Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành toàn bộ nội dung theo dự kiến

Hà Nội (TTXVN 11/8) Chiều 11/8/2022, Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc tại Nhà Quốc hội. Sau 2,5 ngày làm việc, Phiên họp thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo dự kiến. Đối với từng nội dung đã được UBTVQH cho ý kiến và biểu quyết thông qua, đã có kết luận cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành Thông báo kết luận để làm căn cứ thực hiện.
Xuất bản:Thứ năm, 11/08/2022 21:19 (GMT+7)