Phe đối lập giành chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Hy Lạp
#IG-13390

Chính trị - Ngoại giao

Phe đối lập giành chiến thắng trong bầu cử Quốc hội Hy Lạp

Hà Nội (TTXVN 8/7) Với 94% số phiếu được kiểm, đảng đối lập Dân chủ Mới theo đường lối bảo thủ đã đánh bại đảng cánh tả Syriza cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn diễn ra ngày 7/7/2019 tại Hy Lạp.
Xuất bản:Thứ hai, 08/07/2019 10:38 (GMT+7)