Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia
#IG-20464

Giáo dục - Khoa Học

Phát triển xã hội học tập là phát triển nguồn lực đặc biệt của quốc gia

Hà Nội (TTXVN 18/6) Sau 8 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, cơ sở giáo dục thường xuyên được phát triển và mở rộng. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 97,85%.
Xuất bản:Thứ sáu, 18/06/2021 20:28 (GMT+7)