Phát triển tốt đẹp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia
#IG-11511

Chính trị - Ngoại giao

Phát triển tốt đẹp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia

Hà Nội (TTXVN 5/12) Việt Nam và Campuchia ưu tiên cao trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.
Xuất bản:Thứ tư, 05/12/2018 09:58 (GMT+7)