Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành ngành sản xuất quy mô lớn
#IG-41914

Kinh tế - Hội nhập

Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển thành ngành sản xuất quy mô lớn

Hà Nội (TTXVN 25/10) Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hướng tới mục tiêu phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển (nuôi biển) trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghiệp, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái tạo ra sản phẩm có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển…
Xuất bản:Thứ hai, 25/10/2021 06:23 (GMT+7)