Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phát triển nông nghiệp hữu cơ - xu thế phát triển tất yếu

Phát triển nông nghiệp hữu cơ - xu thế phát triển tất yếu

Hà Nội (TTXVN 3/2) Việt Nam hiện nằm trong 170 quốc gia có mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên thế giới.

 • Ngày:
  03/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ