Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030
#IG-14671

Kinh tế - Hội nhập

Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030

Hà Nội (TTXVN 4/12) Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Xuất bản:Thứ tư, 04/12/2019 09:53 (GMT+7)