Phạt tiền đến 100 triệu đồng nếu xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân
#IG-19374

Quốc phòng - An ninh

Phạt tiền đến 100 triệu đồng nếu xâm phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hà Nội (TTXVN 25/2) Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định rất rõ về các “dữ liệu nhạy cảm” của công dân và mức phạt rất cao nếu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm.
Xuất bản:Thứ năm, 25/02/2021 12:29 (GMT+7)