Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên
#IG-10066

Chính trị - Ngoại giao

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên

Hà Nội (TTXVN 15/4) Với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, Tháng Thanh niên 2018 là cơ hội để tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiến hành những chương trình, hành động thiết thực tạo sức lan tỏa.
Xuất bản:Chủ nhật, 15/04/2018 20:32 (GMT+7)