Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên

Hà Nội (TTXVN 15/4) Với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, Tháng Thanh niên 2018 là cơ hội để tuổi trẻ cả nước đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiến hành những chương trình, hành động thiết thực tạo sức lan tỏa.

 • Ngày:
  15/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ