Phát huy vai trò của phụ nữ trong Cộng đồng ASEAN
#IG-18344

Chính trị - Ngoại giao

Phát huy vai trò của phụ nữ trong Cộng đồng ASEAN

Hà Nội (TTXVN 13/11) Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo nữ ASEAN đã đưa ra những giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và phục hồi tổng thể sau đại dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ sáu, 13/11/2020 15:27 (GMT+7)