Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Phân hữu cơ vì một nền nông nghiệp sạch, bền vững

Phân hữu cơ vì một nền nông nghiệp sạch, bền vững

Hà Nội (TTXVN 16/4) Việc đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ là một trong những giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng cao.

 • Ngày:
  16/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ