Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới
#IG-104834

Kinh tế - Hội nhập

Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội (TTXVN 17/8) Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong ba chương trình MTQG được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại những giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới, tiếp cận mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Những năm qua, Chương trình xây dựng NTM được đánh giá là "toàn diện, to lớn và có tính lịch sử".
Xuất bản:Thứ tư, 17/08/2022 05:47 (GMT+7)