Phạm vi, đối tượng, chức danh, thời hạn luân chuyển cán bộ
#IG-73865

Chính trị - Ngoại giao

Phạm vi, đối tượng, chức danh, thời hạn luân chuyển cán bộ

Hà Nội (TTXVN 6/5) Theo quy định mới của Bộ Chính trị, cán bộ được luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển; có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển.
Xuất bản:Thứ sáu, 06/05/2022 15:24 (GMT+7)