Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Personnel preparations for the 13th national party congress

Personnel preparations for the 13th national party congress

The personnel preparations for the 13th national party congress have been carried out carefully through 12th-tenure Party Central Committee's sessions.

 • Ngày:
  24/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Politics-Diplomacy
 • [Download]
 • Trang chủ