Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

PATRIMOINES DU VIETNAM

PATRIMOINES DU VIETNAM

Le 23 novembre est désigné en tant que Journée nationale du patrimoine culturel

 • Ngày:
  22/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Culture-Société
 • [Download]
 • Trang chủ