Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Passenger transportation allowed as social distancing eased

Passenger transportation allowed as social distancing eased

As social distancing eased, passenger transportation has been allowed to resume operation from 0:00 on April 23, 2020 till otherwise notified.

 • Ngày:
  24/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ